Biopharmacy Department - Jozwiaka's Lab - Medical University of Lublin

News

08.06.2020

Nasza doktorantka laureatką Grantu Wyjazdowego Polskiego Towarzystwa Zebrafish

Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na Granty Wyjazdowe (PTZ Travel Grants) dla doktorantów przyznawane przez Polskie Towarzystwo Zebrafish. Laureatką tej edycji konkursu została mgr farm. Monika Maciąg z Zakładu Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Laureatka będzie realizować szkolenie w Laboratorium Genomiki i Transkryptomiki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy! Wszystkie aplikacje konkursowe zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów, ostatecznie dwie aplikacje z najwyższa liczbą punktów zostały narodzone Grantem wyjazdowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką laureatki:

Jestem doktorantką w Zakładzie Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoją pracę naukową rozpoczęłam już jako studentka czwartego roku studiów aktywnie uczestnicząc w badaniach z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych pod kierunkiem Pani dr hab. Barbary Budzyńskiej. Praca ta pozwoliła mi na pierwsze zapoznanie się modelem Danio rerio i zaowocowała współpracą z Samodzielną Pracownią Badań Behawioralnych. Podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej mam okazję uczestniczyć w realizacji projektu badawczego: Wieloskalowe badania polimorfizmu receptora β2-adrenergicznego: od procesów molekularnych po terapię niewydolności krążenia prowadzonego przez Panią dr hab. Anitę Płazińską.
Obecnie moje zainteresowania naukowe koncentrują się na poznawaniu mechanizmów regulujących rozwój oraz postęp niewydolności serca przy użyciu modelu Danio rerio. W prowadzonych przeze mnie badaniach skupiam się przede wszystkim na ocenie kardiotoksycznych oraz kardioprotekcyjnych właściwości ligandów receptorów β-adrenergicznych. Nagroda Polskiego Towarzystwa Zebrafish umożliwi mi nawiązanie współpracy z Laboratorium Pana dr hab. Piotra Podlasza, a dzięki temu włączenie nowych technik umożliwiających obrazowanie oraz monitorowanie pracy serca, które pozwolą na dokładniejsze zgłębienie problematyki podjętej w rozprawie doktorskiej.

Komunikaty

08.06.2020

Nasza doktorantka laureatką Grantu Wyjazdowego Polskiego Towarzystwa Zebrafish


Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na Granty Wyjazdowe (PTZ Travel Grants) dla doktorantów przyznawane przez Polskie Towarzystwo Zebrafish.
więcej
26.09.2019

Zakład Biofarmacji ponownie wyróżniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej


NAWA rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama.
więcej
20.05.2019

Stypendium dla doktoranta


Poszukujemy doktoranta w projekcie badawczym pt. Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych,...
więcej