Zakład Biofarmacji - Laboratorium prof. Jóźwiaka - UM Lublin

Działalność naukowa

Zakład Biofarmacji prowadzi badania naukowe z zakresu modelowania oddziaływań molekularnych zachodzących pomiędzy cząsteczką leku a miejscem aktywnymi białka, czyli celem molekularnym leku. Jednym z głównych, choć nie jedynym, celem naszych wysiłków jest opracowanie i proponowanie nowych substancji chemicznych jako potencjalnych przyszłych leków. Badania prowadzone są w sposób interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu: chemii leków, farmakologii, bioinformatyki czy biologii molekularnej i wymagającej ścisłej współpracy pomiędzy osobami o bardzo różnym doświadczeniu badawczym. Podejście takie zostało ostatnio docenione przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, która w maju 2010 roku przyznała zespołowi grant badawczy w programie TEAM na realizację projektu „Multidisciplinary development of drugs acting on selected neuronal receptors".


W chwili obecnej w Zakładzie Biofarmacji prowadzi badania naukowe 7 młodych badaczy. Dwoje „postdoków", dwoje doktorantów oraz troje studentów studiów magisterskich. Osoby te pracują w trzech współpracujących ze sobą zespołach tematycznych: chemicznym, bioinformatycznym i biologicznym. Zadaniem bioinformatyków w Zakładzie jest analiza i komputerowe modelowanie oddziaływań molekularnych pomiędzy cząsteczkami leków a makrocząsteczkami białek receptorowych. Sekcja biologiczna Pracowni zajmuje się eksperymentalną oceną powinowactwa cząsteczek leków oraz ich aktywności wobec badanych układów receptorowych. Sekcja chemiczna współpracuje z Katedrą Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych w zakresie projektowania i wykonania syntez chemicznych nowych substancji o zoptymalizowanym profilu farmakologicznym zaproponowanych w wyniku wcześniejszych etapów badań.


Projekty badawcze realizowane w tak skonstruowanym zespole skupiają się na działaniu substancji chemicznych wobec kilku wybranych receptorów neuronalnych. Z chronologicznego punktu widzenia najdłużej pracujemy nad substancjami wpływającymi na działanie cholinergicznego receptora nikotynowego. Badania zaowocowały projektem, w którym badamy N – podstawione pochodne dekstrometorfanu o potencjalnym efekcie blokującym neuronalne podtypy tego receptora i zastosowaniu w leczeniu nikotynizmu. Kolejnym rodzajem białkowego celu molekularnego jest receptor beta-adrenergiczny. W tym przypadku badania skierowane są na opracowanie nowatorskich aktywatorów tego receptora, wpływu ich struktury chemicznej i stereoizomerii na zwiększony efekt agonistyczny i biodostępność substancji. W ostatnim czasie jedna z tych substancji trafiła do etapu badań klinicznych w kierunku leczenia zastoinowej niewydolności krążenia. Stosunkowo nowe zadania badawcze dotyczą kolejnego celu molekularnego receptora AMPA z rodziny receptorów glutaminianergicznych. W tym przypadku prace skupiają się na klasie pozytywnych modulatorów receptora (Pochodnych substancji IDRA-21) o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu zaburzeń pamięciowych i procesów poznawczych.

Komunikaty

26.09.2019

Zakład Biofarmacji ponownie wyróżniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej


NAWA rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama.
więcej
20.05.2019

Stypendium dla doktoranta


Poszukujemy doktoranta w projekcie badawczym pt. Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych,...
więcej
17.05.2019

Projekt z Zakładu Biofarmacji w programie CANALETTO


Projekt prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiaka z Zakładu Biofarmacji realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem w Bolonii.
więcej