Biopharmacy Department - Jozwiaka's Lab - Medical University of Lublin

Research

Zakład Biofarmacji prowadzi badania naukowe z zakresu modelowania oddziaływań molekularnych zachodzących pomiędzy cząsteczką leku a miejscem aktywnymi białka, czyli celem molekularnym leku. Jednym z głównych, choć nie jedynym, celem naszych wysiłków jest opracowanie i proponowanie nowych substancji chemicznych jako potencjalnych przyszłych leków. Badania prowadzone są w sposób interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu: chemii leków, farmakologii, bioinformatyki czy biologii molekularnej i wymagającej ścisłej współpracy pomiędzy osobami o bardzo różnym doświadczeniu badawczym. Podejście takie zostało ostatnio docenione przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, która w maju 2010 roku przyznała zespołowi grant badawczy w programie TEAM na realizację projektu „Multidisciplinary development of drugs acting on selected neuronal receptors".


W chwili obecnej w Zakładzie Biofarmacji prowadzi badania naukowe 7 młodych badaczy. Dwoje „postdoków", dwoje doktorantów oraz troje studentów studiów magisterskich. Osoby te pracują w trzech współpracujących ze sobą zespołach tematycznych: chemicznym, bioinformatycznym i biologicznym. Zadaniem bioinformatyków w Zakładzie jest analiza i komputerowe modelowanie oddziaływań molekularnych pomiędzy cząsteczkami leków a makrocząsteczkami białek receptorowych. Sekcja biologiczna Pracowni zajmuje się eksperymentalną oceną powinowactwa cząsteczek leków oraz ich aktywności wobec badanych układów receptorowych. Sekcja chemiczna współpracuje z Katedrą Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych w zakresie projektowania i wykonania syntez chemicznych nowych substancji o zoptymalizowanym profilu farmakologicznym zaproponowanych w wyniku wcześniejszych etapów badań.


Projekty badawcze realizowane w tak skonstruowanym zespole skupiają się na działaniu substancji chemicznych wobec kilku wybranych receptorów neuronalnych. Z chronologicznego punktu widzenia najdłużej pracujemy nad substancjami wpływającymi na działanie cholinergicznego receptora nikotynowego. Badania zaowocowały projektem, w którym badamy N – podstawione pochodne dekstrometorfanu o potencjalnym efekcie blokującym neuronalne podtypy tego receptora i zastosowaniu w leczeniu nikotynizmu. Kolejnym rodzajem białkowego celu molekularnego jest receptor beta-adrenergiczny. W tym przypadku badania skierowane są na opracowanie nowatorskich aktywatorów tego receptora, wpływu ich struktury chemicznej i stereoizomerii na zwiększony efekt agonistyczny i biodostępność substancji. W ostatnim czasie jedna z tych substancji trafiła do etapu badań klinicznych w kierunku leczenia zastoinowej niewydolności krążenia. Stosunkowo nowe zadania badawcze dotyczą kolejnego celu molekularnego receptora AMPA z rodziny receptorów glutaminianergicznych. W tym przypadku prace skupiają się na klasie pozytywnych modulatorów receptora (Pochodnych substancji IDRA-21) o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu zaburzeń pamięciowych i procesów poznawczych.

Komunikaty

08.06.2020

Nasza doktorantka laureatką Grantu Wyjazdowego Polskiego Towarzystwa Zebrafish


Rozstrzygnięto pierwszy konkurs na Granty Wyjazdowe (PTZ Travel Grants) dla doktorantów przyznawane przez Polskie Towarzystwo Zebrafish.
więcej
26.09.2019

Zakład Biofarmacji ponownie wyróżniony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej


NAWA rozstrzygnęła pierwszy nabór wniosków w Programie im. Stanisława Ulama.
więcej
20.05.2019

Stypendium dla doktoranta


Poszukujemy doktoranta w projekcie badawczym pt. Wielocelowe ligandy selektywne funkcjonalnie w badaniu aktywności receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach nowotworowych,...
więcej